Гоце Делчев · Избори » Избори 2011 » Президентски избори 2011 » Секции » Секция 017 – Гоце Делчев

   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                  (За публикуване на интернет страницата на общината)
     за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
                           (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
         ОБЛАСТ: БЛАГОЕВГРАД   ОБЩИНА: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
         ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   КМЕТСТВО: ....            СЕКЦИЯ 01 61 00 017
         АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ОДЗ № 1 "КАЛИНКА"     УЛ. "ДРАГОМАН" №15
                     ----------------------------------------------
                                         ИМЕ
                     ----------------------------------------------
                     АБДУРАХМАН МУСТАФА СПАХИ
                     АВРАМ ИЛИЕВ МОСКОВ
                     АЙШЕ АЛИ ИСЛЯМ
                     АЛБЕН АЛЬОШЕВ ЧЕПЕЛОВ
                     АЛБЕНА БИСЕРОВА ХРИСТОВА
                     АЛБЕНА ИВАНОВА КАРАСМИЛОВА
                     АЛБЕНА КИРИЛОВА ЛЕФТЕРОВА
                     АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МАНДУХОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР БИСЕРОВ ШАМОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАНГУШЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЙКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ДАРЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПТОЛОМЕЕВ АРНАУДОВ
                     АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ МАНДУХОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЧУДОМИРОВ ШАМОВ
                     АМИДЕ НЕЗМИЕВА ПИНГОВА
                     АНА АЛБЕНОВА КАМБУРОВА
                     АНА ГЕОРГИЕВА ШОТЕВА
                     АНАСТАС ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ
                     АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА ЛАНДЖЕВА
                     АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА КОСТОВА
                     АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ЦИПАРОВА
                     АНГЕЛ БЛАГОЕВ УЗУНОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ БОШНАКОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ СОЛЕВ
                     АНГЕЛ ЗЕФИРОВ УЗУНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ТОШЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
                     АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ГОВЕДАРОВ
                     АНГЕЛ КОСТАДИНОВ МЕЧЕВ
                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ ТИНЧЕВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ДЕЛИИВАНОВ
                     АНГЕЛ СТАМАТОВ МЕЧКАРОВ
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
                     АНГЕЛИНА СТОЯНОВА СОФКОВА
                     АНДОН АНДОНОВ МИЦОВ
                     АНДОН АНДОНОВ МИЦОВ
                     АНДОН ВЛАДИМИРОВ ЯНЕВ
                     АНИ СВЕТЛОЗАРОВА ДЕЛИБАШЕВА
                     АНИФЕ МОХАРЕМ МОЛЛА
                     АНКА АНТОНОВА ЦЕРОВА
                     АННА КОСТАДИНОВА ДОКУЗОВА
                     АНТОН НИКОЛАЕВ МАЛЕЧКАНОВ
                     АПОСТОЛ АТАНАСОВ ХАНДЖИЕВ
                     АПОСТОЛ ПЕТРОВ ЖИКОВ
                     АСАН МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
                     АСАН ХАЛИЛОВ КАЧАКОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КОВАЧЕВ
                     АСЕН ЕМИЛОВ ДЕНИЗОВ
                     АСЕН ИЛИЕВ БЛАГОЕВ
                     АСИНЕ ШАБАН БУКОВЯН
                     АТАНАС ВЕНЦИСЛАВОВ ХАНДЖИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КИСЕЛОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ МАВРОДИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ УШЕВ
                     АТАНАС ЗЛАТКОВ АПОСТОЛОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ДОНЕВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ВАЧЕВ
                     АТАНАС ЛАЗАРОВ СОФКОВ
                     АТАНАС МИТКОВ МАНДУХОВ
                     АТАНАС ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
                     АТАНАС СОТИРОВ ХАЛАЧЕВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ МЕЧЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ СОЛАКОВ
                     БААТИЕ ХАЛИЛОВА КАЧАКОВА
                     БЕЙЗИТКА МУСТАФОВА КАМБЕРЧЕВА
                     БИЛЯНА БЛАГОЕВА ДАРЕВА
                     БИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     БИСЕР КАМЕНОВ АБАЗОВ
                     БИСЕР СЪБЕВ ШАМОВ
                     БИСТРА ЕМИЛОВА ШОТЕВА
                     БЛАГА ВАСИЛЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     БЛАГА ГЕОРГИЕВА КОТОВА
                     БЛАГА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     БЛАГА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
                     БЛАГА ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     БЛАГА ИЛИЕВА ДОКУЗОВА
                     БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ГЛАВЧЕВ
                     БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ВЕРАЛОВ
                     БЛАГОЙ ИЛИЕВ ДОКУЗОВ
                     БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ ШОПОВ
                     БЛАГОЙ НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
                     БОГДАН ГЕОРГИЕВ ЦИПАРОВ
                     БОЖИДАР КОСТАДИНОВ ЛЕФТЕРОВ
                     БОЖИДАР СПАСОВ ЛЕФТЕРОВ
                     БОЙКА БЛАГОЕВА ЙОСИФИДИ
                     БОЙКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
                     БОЙКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     БОЙКО ГЕОРГИЕВ БОЙКОВ
                     БОЙКО ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
                     БОРИС ВЛАДИМИРОВ ОГНЯНОВ
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ГАДРОМОВ
                     БОРИСЛАВ БОЯНОВ ШОТЕВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ДУМБАНОВ
                     БОРИСЛАВ МАВРОДИЕВ ЛЕФТЕРОВ
                     БОРКА БОРИСОВА ЛЕФТЕРОВА
                     БОРЯНА НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА
                     БОСИЛКА ГРИГОРОВА УШЕВА
                     БОЯН БОРИСЛАВОВ ШОТЕВ
                     БОЯН ГЕОРГИЕВ ЦИПАРОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЧЕЧЕВ
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ОРМАНЛИЕВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АПОСТОЛОВ
                     ВАЛЕРИ ПЕТРОВ АТАНАСЧИКОВ
                     ВАНГЕЛ КИРИЛОВ ЧОНГОВ
                     ВАНГЕЛИЯ АНГЕЛОВА БАКСЕВАНО
                     ВАНГЕЛИЯ АТАНАСОВА ГРИГОРОВА
                     ВАНГЕЛИЯ БЛАГОЕВА РАМОВА
                     ВАНГЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА РУСКОВА
                     ВАНГЕЛИЯ ГРИГОРОВА МИЦОВА
                     ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА АВРАМОВА ФЕРНАНДЕШ
                     ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА ТОШЕВА
                     ВАНГЕЛИЯ СТОЯНОВА РЯШЕВА
                     ВАНГЕЛИЯ ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
                     ВАНЕЛИ ПАСКО БОЖКОВА
                     ВАНЯ ИВАНОВА МЕЧЕВА
                     ВАНЯ ОЛЕГОВА ТОШЕВА
                     ВАНЯ СТОИМЕНОВА БУТРАКОВА
                     ВАРКА СПАСОВА ХАНДЖИЕВА
                     ВАСИЛ АЛБЕНОВ ЧЕПЕЛОВ
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ КАЛОФИН
                     ВАСИЛ ИВАНОВ БАРАКОВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТУНЧЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА КОПРИВЛЕНСКА
                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА
                     ВАСКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
                     ВЕДАТ ХАЛИЛОВ КАЧАКОВ
                     ВЕЛИКА ВЕЛИКОВА МАНДУХОВА
                     ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ТОШЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     ВЕЛИЧКА ЗЛАТКОВА АПОСТОЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ЗЛАТКОВА ДРЯНКОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ЗАЙКОВА
                     ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КРАЧОЛОВА
                     ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ПАНДЕВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА КАРТАЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА УШЕВА
                     ВЕЛИЧКА РУСЕВА ЯНЕВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ПОЛИМЕРОВА
                     ВЕЛИЧКА ТОМОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛКО ИВАНОВ ХАСИЕВ
                     ВЕЛКО ИЛИЕВ ВАЧЕВ
                     ВЕЛКО ИЛИЕВ ЕЙКОВ
                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА МАЛАМОВА
                     ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА ВРАНЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ АПОСТОЛОВ ХАНДЖИЕВ
                     ВЕРА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА
                     ВЕРА ПАНДЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕРКА ГАВРАИЛОВА БУМБАРОВА
                     ВЕРКА ДИМИТРОВА ДАРЕВА
                     ВЕСЕЛЕ ИБРАИМОВА СОЙДАН
                     ВЕСЕЛИНА ЛЮБЕНОВА КАТИНИНА
                     ВИКТОР АДАМОВ КАМБУРОВ
                     ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА БАНИЦАЛИЕВА
                     ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ЕЖКОВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЧИФЛИГАРОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПАХУНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА КАТИНИНА
                     ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
                     ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ДЕЛИИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГАВАЛЮГОВА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЖИКОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СТОЕВА
                     ВИОЛИНА ВЕНЧОВА ПЕТРОВА
                     ВИОЛИНА ХРИСТОВА УЗУНОВА
                     ВИТКА СТОЯНОВА ПРЪЧКОВА
                     ВЛАДИМИР АНДОНОВ ЯНЕВ
                     ВЛАДИМИР БОРИСОВ ОГНЯНОВ
                     ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ВЛАХОВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИБРИШИМОВ
                     ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
                     ВЛАДИМИР МИНКОВ КАРАИЛИЕВ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ТАНЧЕВ
                     ВЛАДО СТРАХИЛОВ КАРАДЖОВ
                     ГАЛИНА СПАСОВА ЛИСКОВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА БОЙКОВА
                     ГАНКА МАРКОВА СОРАДЖИЕВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОШНАКОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МЕЧЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ АСЕНОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПРАМАТАРОВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОЕВ КОТОВ
                     ГЕОРГИ БОГДАНОВ ЦИПАРОВ
                     ГЕОРГИ БОЙКОВ БОЙКОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГАЙДЕВ
                     ГЕОРГИ БОЯНОВ ЦИПАРОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЧАКЪРОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
                     ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ ГОВЕДАРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАНГУШЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАСКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОШЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЛИИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СУГАРЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОЙКОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ХАНДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЕМИЛЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТРОПАНКОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ХАЛЕМБАКОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЯЧКОВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ УШЕВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ХАЛЕМБАКОВ
                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ БАЙМАКОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КАРАМФИЛОВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ЕМИЛОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДАРЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДАРЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ АВРАМОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРТАЛОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТИВАСТАРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ШОПОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЯНЕВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ РАДКОВ УЗУНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРКОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЕХАЙОВ
                     ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ВЪЛКАНОВ
                     ГЕРГАНА БОРИСОВА ГАДРОМОВА
                     ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ЧЕЧЕВА
                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МАРДОВА
                     ГЕРГАНА ЗЛАТКОВА ДРЯНКОВА
                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА ВРЕТЕНАРОВА
                     ГЕРГАНА СТОИМЕНОВА БУТРАКОВА
                     ГЕРГИНА МАВРОДИЕВА КАРТАЛОВА
                     ГЕРГИНА СТОИЛОВА ВАНОВА
                     ГРИГОР ГЕОРГИЕВ УШЕВ
                     ГРИГОР КОСТАДИНОВ ЛЕФТЕРОВ
                     ГРИГОР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
                     ГРОЗДАН КОСТАДИНОВ ГОВЕДАРОВ
                     ГЪЛЪБИЦА МАРКОВА СОРАДЖИЕВА
                     ГЮРГА АТАНАСОВА КАРТАЛОВА
                     ДАВИД ЮЛИЯНОВ БРАТАНОВ
                     ДАНИЕЛА ИСКРЕНОВА ДАНГУЛЕВА
                     ДАНИЕЛА КРУМОВА ЩРАНКОВА
                     ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРГИНОВА
                     ДАФИНА БОРИСОВА ЦАПКОВА
                     ДАФИНА ЛЮБЕНОВА ИКОНОМОВА
                     ДАФИНКА ЗАПРЕВА ХАСИЕВА
                     ДЕЛЯНА СТАМЕНОВА ЯНЕВА
                     ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА ХАЛЕМБАКОВА-ШОПОВА
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА НЕЙКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТОМОВА КОБАКОВА
                     ДЕЯН ЕМИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ДЖАМИЛЕ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА
                     ДЖУРКА АСАНОВА БЕЛЯНОВА
                     ДИАНА ЗЛАТКОВА СТАНКОВА
                     ДИАНА ИВАНОВА ЖИКОВА
                     ДИМИТРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     ДИМИТРИЙКА ИЛИЕВА ЛЕФТЕРОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ШОПОВА
                     ДИМИТРИЯ БОРИСЛАВОВА ЛЕФТЕРОВА
                     ДИМИТРИЯ БОРИСЛАВОВА СТОИЛОВА
                     ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА АРНАУДОВА
                     ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА МАЧКОВА
                     ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА
                     ДИМИТРИЯ КРЪСТЕВА СОФКОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ УЗУНОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТУНЧЕВ
                     ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ВЕРАЛОВ
                     ДИМИТЪР БОЙКОВ СТОИЛОВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ СТОИЛОВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ЛЕФТЕРОВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ПОЛИМЕРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАКАРЕЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИБРИШИМОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНГУШЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРОПАНКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРАДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МАЧКОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАРДОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ СОФКОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЩРАНКОВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЛАНДЖЕВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТОШЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АПОСТОЛОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГАЛЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШАНДАЛОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ УШЕВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ МАЧКОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТЕРЗИЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВИТАНОВ
                     ДИМИТЪР ПТОЛОМЕЕВ АРНАУДОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ БОШНАКОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БУРГИЛОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ МАВРОДИЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАРАДИМОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ САВАТИНОВ
                     ДИМИТЪР ТОШКОВ НИКОЛОВ
                     ДИМО ПЕТКОВ ДИМОВ
                     ДОБРИ ИВАНОВ ЯНЕВ
                     ЕВТИМИЯ КОСТАДИНОВА ПАНДЕВА
                     ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА УЗУНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПАРНАРЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА УЗУНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ПОПОВА
                     ЕКАТЕРИНА ТОМОВА КОБАКОВА
                     ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА БАНИЦАЛИЕВА
                     ЕЛЕНА БОГДАНОВА ЦИПАРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГАДРОМОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ШОПОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЯНЕВА
                     ЕЛЕНА ЛАМБРЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА МАРИНОВА КОСТОВА
                     ЕЛЕНА МАРИНОВА ПАНЧЕЛИЕВА
                     ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ХАРИЗАНОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕТИЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА СТАМАТОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ТРОПАНКОВА
                     ЕЛИН ЮЛИЯНОВ БРАТАНОВ
                     ЕЛИС ИСМЕТОВА БЕЛЯНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА ЦИПАРОВА
                     ЕЛКА АСПАРУХОВА ЧАКЪРОВА
                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА
                     ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АГУШЕВ
                     ЕМИЛ АСЕНОВ ДЕНИЗОВ
                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ИВАНОВ ДАРЕВ
                     ЕМИЛИЯ АДАМОВА АБАЗОВА
                     ЕМИЛИЯ БИСТРОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГОЗИЛИС
                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ВЕРАЛОВА
                     ЕМИЛИЯ ЮЛИЕВА ВРЕТЕНАРОВА
                     ЕМИНЕ АБДУРАХМАН ПАРУШЕВА
                     ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА МАЛИНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
                     ЖИВКА ЕМИЛОВА АПОСТОЛОВА
                     ЖИВКА ИЛИЕВА КАТИНИНА
                     ЖУЛИЕТА МИТКОВА ЕМИЛОВА
                     ЗАПРИНА ВЕЛИКОВА ЧЕЧЕВА
                     ЗАПРИНА ГЕОРГИЕВА СОФКОВА
                     ЗАПРИНА ИВАНОВА БОШНАКОВА
                     ЗАХАРИ ИСКРЕНОВ ДАНГУЛЕВ
                     ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА АПОСТОЛОВА
                     ЗДРАВКА БОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА ОГНЯНОВА
                     ЗДРАВКА ИЛИЕВА БАРАКОВА
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗЕЙНЕП ШУКРИ КАМБЕРЧЕВА
                     ЗЕЙНЕПА АВДИ КОРАНОВА
                     ЗЕЙНЕПА ИБРАХИМ СПАХИ
                     ЗЕФИР АНГЕЛОВ УЗУНОВ
                     ЗЕФИР АНГЕЛОВ УЗУНОВ
                     ЗЛАТА ИВАНОВА ЯНЕВА
                     ЗЛАТИНА КИРИЛОВА МУРДЖЕВА
                     ЗЛАТКА ЛЮБЕНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     ЗЛАТКА МАВРОДИЕВА ШАЛАМАНОВА
                     ЗЛАТКА СПАСОВА БОШНАКОВА
                     ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ АПОСТОЛОВ
                     ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДРЯНКОВ
                     ЗОРКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА
                     ЗОЯ ОЛЕГОВА ЛИМАНОВА
                     ЗОЯ ТОДОРОВА ЩРАНКОВА
                     ЗОЯ ЯНЧЕВА СТОЕВА
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ МАЛИНОВ
                     ИВАЙЛО ПАСКОВ БОЖКОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ МЕЧКАРОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ МЯШКОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ СОЛЕВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
                     ИВАН АНДОНОВ ХАСИЕВ
                     ИВАН АНДОНОВ ЯНЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
                     ИВАН БОРИСОВ АНЗОВ
                     ИВАН БОЯНОВ ПРЪЧКОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ АРАТЛЪКОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ БАРАКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СУГАРЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ МАРДОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ЯНЕВ
                     ИВАН ЕМИЛОВ ДАРЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ АНЗОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЕЖКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЛИСКОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНЧАЛИЕВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ СОРАДЖИЕВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
                     ИВАН КРУМОВ ЛЕФТЕРОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТИЛОВ
                     ИВАН ЛЮБЕНОВ ИКОНОМОВ
                     ИВАН МАВРОДИЕВ ЛЕФТЕРОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ АВРАМОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЗАФИРОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ДИМОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ КИРАДЖИЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ РЯШЕВ
                     ИВАН РУМЕНОВ ГУЩЕРАКЛИЕВ
                     ИВАН РУСЕВ ЯНЕВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ КОЛЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ
                     ИВАН СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ МАЧКОВ
                     ИВАН ТОМОВ ЯНЕВ
                     ИВАНА ВАЛЕРИЕВА ОРМАНЛИЕВА
                     ИВАНА КРАСИМИРОВА ЛАПЧЕВА
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА МАЛАМОВА
                     ИВАНКА АТАНАСОВА ХАНДЖИЕВА
                     ИВАНКА БЛАГОЕВА ГРИГОРОВА
                     ИВАНКА ВАЛЕРИЕВА ЧЕЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА КАРТАЛОВА
                     ИВАНКА ЛАЗАРОВА АПОСТОЛОВА
                     ИВАНКА МАРИОВА ГОВЕДАРОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ЛУЛОВА-ДЖАНИКОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА МАРКОВА
                     ИВЕЛИНА МИШЕВА ГУЩЕРАКЛИЕВА
                     ИЛВИЕ АХМЕДОВА КАЧАКОВА
                     ИЛИЯ АНАСТАСОВ ХАРИЗАНОВ
                     ИЛИЯ АСЕНОВ КОСТОВ
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ СОФКОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ВРЕТЕНАРОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ БОШНАКОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КИСЕЛОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ СОФКОВ
                     ИЛИЯ КОСТАДИНОВ СТОИЧКОВ
                     ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ШОПОВ
                     ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ МАЛАМОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ВАНОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ОБИДИМСКИ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ТАНЧЕВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ЦЕРОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ МЕЧКАРОВ
                     ИЛИЯ ФИЛИПОВ ХАДЖИЕВ
                     ИЛИЯНА ДИМИТРОВА МАРДОВА
                     ИЛИЯНА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
                     ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ГАЛЕВА
                     ИЛКО ИВАНОВ ЛИСКОВ
                     ИЛОНКА КРАСИМИРОВА ХАДЖИЕВА
                     ИРИНА АТАНАСОВА УКОВА
                     ИРИНА ДИМИТРОВА УЗУНОВА
                     ИРИНА ИВАНОВА ЧИФЛИГАРОВА
                     ИСКРА МИХАЙЛОВА ДОЛЕНСКА
                     ИСКРЕН ДАНАИЛОВ ДАНГУЛЕВ
                     ИСЛЯМ МЕХМЕД ИСЛЯМ
                     ИСМАИЛ НАИЛОВ МУСТАФОВ
                     ИСМЕТ АХМЕДОВ БЕЛЯНОВ
                     ЙОНКА БЛАГОЕВА ЧИФЛИГАРОВА
                     ЙОРДАН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОБАКОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КИРАДЖИЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОШЕВА
                     ЙОРДАНКА КРУМОВА МАЧКОВА
                     ЙОРДАНКА СТОИЛОВА ЯНЕВА
                     КАДИФА ШЕФКЕТОВА СИНАНОВА
                     КАДИФЕЙКА ВЛАДИМИРОВА ЯНЕВА
                     КАДИФЕЙКА СТОЯНОВА ЯНЕВА
                     КАДИФЕЯ ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     КАЛИНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
                     КАЛИНА ДИМИТРОВА ПАПУНЕВА
                     КАЛИНА ИВАНОВА СТАНКОВА
                     КАЛИНА СПАСОВА БОШНАКОВА
                     КАЛИНА ТОДОРОВА ЖИКОВА
                     КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ФИЛЯНОВА
                     КАЛИНКА МЕТОДИЕВА ПАСКОВА
                     КАЛИНКА НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
                     КАЛОЯН ЮЛИЯНОВ ШАЛАМАНОВ
                     КАМЕЛИЯ БОЙКОВА АНГУШЕВА
                     КАМЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА
                     КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА БИСЕРОВА
                     КАТЕРИНА АВРАМОВА МОСКОВА
                     КАТЕРИНА АСЕНОВА МАНГУШЕВА
                     КАТЕРИНА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
                     КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА ЧАУШЕВА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КЕМИЛЕВА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МАРДОВА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
                     КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА
                     КАТЕРИНА ИЛИЕВА ДАРЕВА
                     КАТЕРИНА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
                     КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
                     КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КАТИНИНА
                     КАТЕРИНА КРУМОВА ПЕТКОВА
                     КАТЕРИНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
                     КАТЕРИНА ПАНДОВА МАНДУХОВА
                     КАТЕРИНА СТИЛЯНОВА КОЙКОВА
                     КАТЕРИНА ТОДОРОВА ЯНЕВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ТРОПАНКОВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА ЛОВКОВА
                     КИПРА ВАСИЛЕВА КАРАИВАНОВА
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАНДЖЕВ
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
                     КИРИЛ ИВАНОВ ВРАНЧЕВ
                     КИРИЛ КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
                     КИРИЛ МЛАДЕНОВ МУРДЖЕВ
                     КИРИЛ НИКОЛОВ ОБИДИМСКИ
                     КИТА КОСТАДИНОВА СОФКОВА
                     КОСТАДИН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН АНДОНОВ КАРПУЗОВ
                     КОСТАДИН БЛАГОЕВ ШОПОВ
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ХАЛЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КЕМИЛЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ХАЛЕМБАКОВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЯЧКОВ
                     КОСТАДИН ГРОЗДАНОВ ГОВЕДАРОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГАВАЛЮГОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГАЛЕВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ СОФКОВ
                     КОСТАДИН ДОБРЕВ ЯНЕВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ ПАНЧЕЛИЕВ
                     КОСТАДИН ИЛИЕВ ТИГАНЧЕВ
                     КОСТАДИН ИЛИЕВ ФОНЧЕВ
                     КОСТАДИН КИРИЛОВ ТОШЕВ
                     КОСТАДИН МЕТОДИЕВ ЛИСКОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ГОВЕДАРОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ МАНГАЛОВ
                     КОСТАДИН ПЕЕВ КРАЧОЛОВ
                     КОСТАДИН СЛАВЧЕВ ТОШЕВ
                     КОСТАДИН СПАСОВ УКОВ
                     КОСТАДИН ХРИСТОВ МАРКОВ
                     КОСТАДИНКА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
                     КОСТАДИНКА КИРИЛОВА ШАМОВА
                     КОСТАДИНКА ТОДОРОВА ЛАПЧЕВА
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ЛАПЧЕВ
                     КРАСИМИР ИСАКОВ ДОЛЕНСКИ
                     КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ХАДЖИЕВ
                     КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИР РУСКОВ ХАДЖИЕВ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИРА АНДОНОВА МАЛЕЧКАНОВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     КРИСТИНА ЕМИЛОВА ДАРЕВА
                     КРУМ МАВРОДИЕВ ЛЕФТЕРОВ
                     КРЪСТАНА ГРИГОРОВА ЛЕФТЕРОВА
                     КРЪСТАНА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     КРЪСТАНА НИКОЛОВА СОРАДЖИЕВА
                     КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ХАЛЕМБАКОВ
                     КРЪСТЮ АНГЕЛОВ ТИНЧЕВ
                     КРЪСТЮ ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙКОВ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ ДЕЛИИВАНОВ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТИЛОВ
                     КЪДРА ДИМИТРОВА УШЕВА
                     ЛАЗАР АТАНАСОВ СОФКОВ
                     ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ БАЙМАКОВ
                     ЛАЗАР РУМЕНОВ СОФКОВ
                     ЛАМБРЮ ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ
                     ЛЕФТЕР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЛИДИЯ ВИКТОРОВА КАМБУРОВА
                     ЛИДИЯ ДОБРЕВА ЯНЕВА
                     ЛИДИЯ ИВАНОВА ДАВИДОВА
                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА БАРАКОВА
                     ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА АПОСТОЛОВА
                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА
                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ТОШЕВА
                     ЛИЛЯНА БОРИСОВА ПОПОВА
                     ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ВАНОВА
                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     ЛЮБА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ЛЮБА ДИМИТРОВА СОФКОВА
                     ЛЮБА ТОДОРОВА МИТКОВА
                     ЛЮБЕН ГРИГОРОВ ЯНЕВ
                     ЛЮБКА АНГЕЛОВА КРЪСТИЛОВА
                     ЛЮБКА ДИМИТРОВА МЕЧЕВА
                     ЛЮБКА ЛАЗАРОВА СТАМАТОВА
                     ЛЮБКА НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
                     ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ СЕДЯНКОВ
                     ЛЮБОМИР СЛАВЧЕВ КАРАМФИЛОВ
                     ЛЮБЧО ДИМИТРОВ МАЧКОВ
                     ЛЮДМИЛА ДОБРЕВА ТИХОМИРОВА
                     ЛЮСИЕН ИЛИЕВ ЦЕРОВ
                     МАВРОДИ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
                     МАВРОДИ КРУМОВ ЛЕФТЕРОВ
                     МАГДА БОРИСОВА ЛЕФТЕРОВА
                     МАГДАЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ПАЧАЛОВА
                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА КЕМИЛЕВА
                     МАГДАЛЕНА РАДОСЛАВОВА ВОЙНОВА
                     МАГДАЛИНА ЛЕФТЕРОВА СТАНКОВА
                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ГОВЕДАРОВА
                     МАРИАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИАНА БОРИСОВА СОФКОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ГОВЕДАРОВА
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА БУРГИЛОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БАЙМАКОВА
                     МАРИЯ АНДОНОВА КАРПУЗОВА
                     МАРИЯ АПОСТОЛОВА АРАТЛЪКОВА
                     МАРИЯ АПОСТОЛОВА ЖАБОВА
                     МАРИЯ АСЕНОВА БЛАГОЕВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА БЛИЗНАКОВА
                     МАРИЯ БЛАГОЕВА БАЙМАКОВА
                     МАРИЯ БЛАГОЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ БОРИСЛАВОВА КАПТИЕВА
                     МАРИЯ БОРИСОВА СОФКОВА
                     МАРИЯ БОРИСОВА ФОНЧЕВА
                     МАРИЯ БОРИСОВА ШОПОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЕВА
                     МАРИЯ ГРИГОРОВА ИБРИШИМОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОКУЗОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АВРАМОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДАРЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДРЯНКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЧОНГОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ВРЕТЕНАРОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА МАРКУЧЕВА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА МАРКОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОНЕВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     МАРИЯ ПАСКАЛЕВА ХАЗУРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА РАМОВА
                     МАРИЯ СТАМАТОВА МЕЧКАРОВА
                     МАРИЯ СТАНИСЛАВОВА ТУНЧЕВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА ЯНЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА САВАТИНОВА
                     МАРИЯНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯНА АТАНАСОВА МУРДЖЕВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА МИТКОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА ЖИКОВА
                     МАЯ ИВАНОВА МАРКОВА
                     МИГЛЕНА ИВАНОВА АВРАМОВА
                     МИГЛЕНА РОСЕНОВА ЛЕКИНА
                     МИЛАН МИТКОВ ИГНАТОВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     МИЛЕНА КИРИЛОВА ЯЧКОВА
                     МИЛЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЧЕВА
                     МИЛКА ЛЮБЕНОВА СЕДЯНКОВА
                     МИЛКО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
                     МИНИРИЕ МУСТАФОВА КАЧАКОВА
                     МИНКО МАРИНОВ КАРАИЛИЕВ
                     МИРИЯН ИСМЕТОВА БЕЛЯНОВА
                     МИТРА ИВАНОВА ДЕЛИИВАНОВА
                     МИТРА ЛАЗАРОВА ВАЧЕВА
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДАРЕВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ ДАРЕВ
                     МИХАЛИНА ФИЛИПОВА ХАДЖИЕВА
                     МЛАДЕН КИРИЛОВ МУРДЖЕВ
                     МУРАД РАКИПОВ КАМБЕРЧЕВ
                     МУСТАФА ИБРАИМОВ КАЧАКОВ
                     МУСТАФА МУРАД КИСЬО
                     МУСТАФА СААЛИМОВ АСАНОВ
                     МЮМЮН ОСМАН МЮМЮН
                     МЮНАРИЕ МУСТАФОВА КАЧАКОВА
                     НАДЕЖДА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА
                     НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА
                     НАДЕЖДА ПАНДЕВА ЛЕФТЕРОВА
                     НАДКА БЛАГОЕВА ГЛАВЧЕВА
                     НАДКА БОЙКОВА БОЙКОВА
                     НАИЛ ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ
                     НАСА ДОБРЕВА ДАРЕВА
                     НАСКО КОСТАДИНОВ ПРАМАТАРОВ
                     НАТАША АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
                     НАЧКО АСЕНОВ АНГУШЕВ
                     НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА
                     НЕВСЕ ИСУФ ДАЛИП
                     НЕДКА ГЕОРГИЕВА КИРАДЖИЕВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА АТАНАСЧИКОВА
                     НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА МЕЧЕВА
                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА БЕКРИ
                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА БАЙМАКОВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА КАРАИЛИЕВА
                     НЕЛИ ЯВОРОВА ШАМОВА
                     НЕЛКО ДИМИТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
                     НИВЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАЛАЧЕВА
                     НИКОЛА АТАНАСОВ КАРТАЛОВ
                     НИКОЛА АТАНАСОВ ПАХУНЧЕВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРТАЛОВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ ОБИДИМСКИ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
                     НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ ГОВЕДАРОВ
                     НИКОЛАЙ ДОНКОВ МАСЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗАФИРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГОВЕДАРОВ
                     НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛЕЧКАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИГНАТОВ
                     НИКОЛИНА АНДОНОВА ЛУЛОВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     НИКОЛИНА КРАСИМИРОВА ДЕДОВА
                     НИКОЛИНА СИМЕОНОВА ДУМБАНОВА
                     НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ТОШЕВА
                     ОГНЯН НИКОЛОВ ЯНЕВ
                     ОЛЕГ АЛЕНОВ БИСЕРОВ
                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ПАВЛИНА БОРЯНОВА КОВАЧЕВА
                     ПАВЛИНА ТОМОВА МЯШКОВА
                     ПАСКО КАЛОВ БОЖКОВ
                     ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ПЕНОВА
                     ПЕНКА РАНГЕЛОВА ВРАНЧЕВА
                     ПЕРИХАН ИСМЕТОВА БЕЛЯНОВА
                     ПЕТКО БЛАГОЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНЕВ
                     ПЕТКО ДИМОВ ЖАБОВ
                     ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ АТАНАСЧИКОВ
                     ПЕТЪР ВЛАДОВ КАРАДЖОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КИРАДЖИЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ РЯШЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ЖИКОВ
                     ПЕТЬО НИКОЛОВ ПАХУНЧЕВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ЛИСКОВА
                     ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ЧОНГОВА
                     ПТОЛОМЕЙ АЛЕКСАНДРОВ АРНАУДОВ
                     РАБИА  ДЬОНМЕЗ
                     РАБИЕ ЮМЕР КАЧАКОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА СУГАРЕВА
                     РАДКА КОСТАДИНОВА ГОВЕДАРОВА
                     РАДКА МЛАДЕНОВА ПЕЕВА
                     РАДОСЛАВ АСЕНОВ КОСТОВ
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ ЧОНГОВ
                     РАДОСЛАВ РОСЕНОВ ЛЕКИН
                     РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ГУЩЕРАКЛИЕВ
                     РАЙЧО ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ
                     РАФИЕ НУРИ КЪРПАЧ
                     РЕКИП МУРАДОВ КАМБЕРЧЕВ
                     РЕНИ НИКОЛОВА ЖБАНТОВА
                     РИЛКА НИКОЛОВА СМИЛКОВА
                     РОЗА АЛЕКСАНДРОВА ДАРЕВА
                     РОЗА ИВАНОВА ДАРЕВА
                     РОЗА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
                     РОСИЦА АСЕНОВА ЧАУШЕВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА КЕХАЙОВА
                     РУМЕН ВАСИЛЕВ КАЛОФИН
                     РУМЕН КОСТАДИНОВ КАТИНИН
                     РУМЕН ЛАЗАРОВ СОФКОВ
                     РУМЕН НАЧКОВ АНГУШЕВ
                     РУМЕН НИКОЛОВ ПАРНАРЕВ
                     РУМЕН СЕРГЕЕВ САРАНДЕВ
                     РУМЕН СЪБЕВ ГУЩЕРАКЛИЕВ
                     РУМЕН ЮРИЕВ ШОТЕВ
                     РУМЯНА БОЯНОВА ШОТЕВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
                     РУСИ ИВАНОВ ЯНЕВ
                     РУСКА АЛЕНОВА ГУЩЕРАКЛИЕВА
                     САЛИ ДЖЕМАЛОВ КОРАНОВ
                     САЛИМ МУСТАФОВ ХАСАНОВ
                     САШКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛА МЕТОДИЕВА КИРАДЖИЕВА
                     СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ОБИДИМСКА
                     СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА ХВАЛЕВА
                     СЕВГИ ЕРДУАН ХАСАНОВА
                     СЕВИМ РАИФОВА МУСТАФОВА
                     СЕЛВЕ ШЕФКЕТ КЪРПАЧ
                     СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ МИТКОВ
                     СИБЕЛ  СОЙДАН
                     СИБЕЛ ФИКРИЕВА ЮСЕИНОВА
                     СИЙКА ИВАНОВА МАРКОВА
                     СИЙКА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА
                     СИЛВИЯ АЛДИНОВА ЛЕКИНА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
                     СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА МАНГУШЕВА
                     СИМЕОН НИКОЛАЕВ МАЛЕЧКАНОВ
                     СЛАВЕЙ ЙОРДАНОВ АПОСТОЛОВ
                     СЛАВКА ИВАНОВА САХЛИЙСКА
                     СЛАВКА ЯНКОВА КОПРИВЛЕНСКА
                     СЛАВЧО ДИМИТРОВ БОШНАКОВ
                     СЛАВЧО КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     СНЕЖАНА КРЪСТЕВА ПОПОВА
                     СНЕЖАНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА
                     СНЕЖАНА СТОИЛОВА МОСКОВА
                     СНЕЖАНА ФИДОШЕВА ХАДЖИЕВА
                     СОНЯ АТАНАСОВА МАЛИНОВА
                     СОТИР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
                     СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СОФИЯ ДИМИТРОВА МАНДУХОВА
                     СОФИЯ ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА
                     СОФКА КИРИЛОВА ХАРИЗАНОВА
                     СПАС КОСТАДИНОВ УКОВ
                     СПАС КОСТАДИНОВ ШЕРБЕТОВ
                     СПАСКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
                     СТАМАТ СТОЯНОВ МЕЧКАРОВ
                     СТАНИСЛАВ БОЙКОВ КОВАЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТУНЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ХАДЖИЕВ
                     СТАНИСЛАВА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
                     СТЕЛА ИВАНОВА ПАНДЕВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАНА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА
                     СТЕФКА БЛАГОЕВА ДАРЕВА
                     СТЕФКА ГЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     СТЕФКА ТОДОРОВА КОТОВА
                     СТИЛЯНА ПЕТКОВА ЯНЕВА
                     СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ
                     СТОИЛА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЛОВА
                     СТОИЛА ИЛИЕВА ПЕЙЧЕВА
                     СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ БУТРАКОВ
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ПАРАСКОВА
                     СТОЙНА АТАНАСОВА ЛЕФТЕРОВА
                     СТОЯН АТАНАСОВ МЕЧЕВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ СОФКОВ
                     СТОЯН ВЕЛИКОВ КИРИЛОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ БАЙМАКОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ СЕДЯНКОВ
                     СТОЯН ЛЮБЕНОВ ЧОНЕВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН СТАМАТОВ МЕЧКАРОВ
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА МАЧКОВА
                     СТОЯНКА ИЛИЕВА ЕЖКОВА
                     СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ХАЛЕМБАКОВА
                     СТОЯНКА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
                     СТРАХИЛ ВЛАДОВ КАРАДЖОВ
                     СУЗАНА СЪБЕВА ДАНГУЛЕВА
                     СУЛТАНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
                     СЪБИ МИЛКОВ БЕЛЯНОВ
                     СЪЛЗА АНГЕЛОВА БОШНАКОВА
                     СЪЛЗЕТА КАМЕНОВА ЧЕПЕЛОВА
                     ТАНЯ БОГДАНОВА ХАЛЕМБАКОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАНОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА РЯШЕВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ТИГАНЧЕВА
                     ТАНЯ ЛАЗАРОВА КИРИЛОВА
                     ТАТЯНА АЛБЕНОВА ЧЕПЕЛОВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ШАРЛАНДЖИЕВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
                     ТАТЯНА КАЛЧЕВА ХРИСТОВА
                     ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ХАЛЕМБАКОВА
                     ТАТЯНА ПЕТРОВА КИРАДЖИЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА АВРАМОВА ХАЛЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА РУСИНОВА КАЛОФИНА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТИНКА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА
                     ТИНКА ИЛИЕВА ОГНЯНОВА
                     ТИНКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
                     ТИНКА НИКОЛОВА ГОВЕДАРОВА
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ТОДОР БОЯНОВ ЩРАНКОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
                     ТОДОР КИРИЛОВ ЛАНДЖЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ЖИКОВ
                     ТОДОР РУМЕНОВ ФИЛИПОВ
                     ТОДОР СЛАВЧОВ ПОЛЕЖАНОВ
                     ТОМА ЙОАКИМОВ КОСТОВ
                     ТОМА ЛЕОНИДОВ КОБАКОВ
                     ТОМА РУМЕНОВ СОФКОВ
                     ТОШКО БОЖИКОВ НИКОЛОВ
                     УРСЕЛ ИРФАНОВА КАЧАКОВА
                     ФАТМА МУРАД КИСЬО
                     ФАТМЕ ОСМАНОВА ИВАНОВА
                     ФЕЙКА БАЙРЯМОВА БРАТАНОВА
                     ФИДАНА АНДОНОВА СТОИЧКОВА
                     ФИКРИ БААДИНОВ ЮСЕИНОВ
                     ФИКРИЕ КЯЗИМОВА ЮСЕИНОВА
                     ФЛОРА АЛЕКСАНДРОВА ОРМАНЛИЕВА
                     ХАЛИЛ АСАНОВ КАЧАКОВ
                     ХАЛИЛ САЛИМОВ ХАСАНОВ
                     ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА ЛАПЧЕВА-МАНГАЛОВА
                     ХРИСТИНА ОЛЕГОВА БИСЕРОВА
                     ХРИСТИНА СТОИМЕНОВА БУТРАКОВА
                     ХРИСТИНА ЧУДОМИРОВА ШАМОВА
                     ХРИСТИНА ЯНЧЕВА СТОЕВА
                     ХРИСТО ИВАНОВ АРЪТЛЪКОВ
                     ХРИСТО КОСТАДИНОВ МАРКОВ
                     ХРИСТО КРЪСТЕВ ЖБАНТОВ
                     ЦВЕТА НИКОЛОВА СИРАКОВА
                     ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ЯНЕВА
                     ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ПАНЧЕЛИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
                     ЧУДОМИР АЛЕКСАНДРОВ ШАМОВ
                     ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАНДУХОВА
                     ЮЛИЯН КАЛОЯНОВ ШАЛАМАНОВ
                     ЮСУФ КЕЗИМОВ ИБРОШЕВ
                     ЯНА НИКОЛАЕВА СТОИЛОВА
                     ЯНКА ВЛАДИМИРОВА НЕЙКОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА ЕЙКОВА
                     ЯНКА ИЛИЕВА УЗУНОВА
                     ЯНКА КРЪСТЕВА СТАНКОВА
                     ЯНКА ЛЮБЕНОВА ВЛАХОВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА ПАУНОВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА КРАЧОЛОВА
                     ЯНКО КОСТАДИНОВ ЯНЕВ

       КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ВЛАДИМИР МОСКОВ
                     СЕКРЕТАР: ВАСИЛ МИШЕВ